Selecteer een pagina

Stichting Niet Graag een Lege Maag werd opgericht op 12 augustus 2019 en heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Naam: Stichting Niet Graag een Lege Maag

RSIN: 8603.27.371

Contactgegevens

Heinlantstraat 53

3073PD Rotterdam

info@ngelm.nl

www.ngelm.nl

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het verzorgen van lunchpakketten voor kinderen in Rotterdam en omgeving die wegens armoede gebrek hebben aan goed en voldoende voedsel alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

– het op verzoek van de deelnemende scholen voorbereiden en verstrekken van de lunchpakketten;

– bij de samenstelling van de lunchpakketten rekening te houden met de voedselvoorschriften die voortkomen uit de verschillende godsdiensten;

– het verstrekken van voorlichting en algemeen informatie over het belang van goede voeding en een goede lunch voor kinderen; en voorts alle middelen die daarmee verband houden en bevorderlijk zijn ter verwezenlijking van het doel.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Beleidsplan

Beleidsplan 2019-2020  
Beleidsplan 2020-2021
Beleidsplan 2022-2024

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en functioneert op onbezoldigde basis. De bestuurders zijn:

Johan Muurlink (voorzitter)

Walter Rozendaal (penningmeester)

Jelrik van der Sijde (secretaris)

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. Door de stichting aangestelde vrijwilligers komen in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding.

Openingsbalans

Openingsbalans 12 augustus 2019

 

Jaarverslagen

Jaarverslag NGELM 2019-2020*
Financieel jaarverslag NGELM 2019-2020*
*Het eerste jaarverslag rapporteert over het oprichtingsjaar 2019 vanaf 12 augustus 2019 en het gehele jaar 2020.

Jaarverslag NGELM 2021
Financieel jaarverslag NGELM 2021